Conferinţa Internaţională FAMILIA ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ

Universitatea de Vest, 14-15 Septembrie 2012, Timişoara

Home Secţiuni şi subiecte Invitaţi Programul conferinţei Rezumat şi lucrare Înscriere şi taxe Organizatori Comitet ştiinţific Transport şi cazare Locaţie Sponsori Date importante

Pliant conferinţă

Imagini de la eveniment

Imagini de la eveniment

Volum conferință

Rezumat şi lucrare

Vă aducem la cunoştinţă faptul că - în urma mai multor solicitări - au fost extinse termenele de trimitere a abstractului şi a lucrării.


TRIMITERE LUCRARE

În vederea selecţiei pentru publicare, lucrarea integrală, în limba engleză, trebuie trimisă la aceeaşi adresă până la data de 1 august 2012.

Înainte de a trimite lucrările, vă rugăm să vă asiguraţi că au fost verificate de un traducător/editor de limba engleză iar formatul lor respectă următoarele cerinţe de redactare: mărimea lucrării să fie de max. 4000 cuvinte; caractere: Times New Roman; mărimea: 12; paragraf: aliniament în bloc; spaţiu între rânduri: simplu;  formatul paginii: A4; referinţe bibliografice: sistemul APA.

Conferinţa se va desfăşura în limba română şi în limba engleză, lucrările putând fi susţinute în oricare dintre aceste două limbi, cu traducere simultană.

Participanţii la conferinţă vor beneficia de credite acordate de Colegiul Naţional al Psihologilor din România.

Document ataşat: “Un model de lucrare”


REZUMAT

Data limita de trimitere: 1 iulie, 2012

Rezumatul trebuie să îndeplinească următoarele criterii de redactare:

  1. Să fie trimis ca Document Word ataşat la adresa: conferinta.familie@areopagus.ro
  2. Să fie scris în limba română şi limba engleză.
  3. Titlul lucrării scris cu caractere Times New Roman; font 14, bold; cu majuscule; centrat.
  4. Numele autorului/autorilor scris(e) cu caractere Times New Roman; font 12, bold; cu majuscule; centrat.
  5. Date despre autor/autori, cu caractere Times New Roman; font 12, la un rând:
  1. Rezumatul propriu-zis trebuie să ţină cont de următoarele indicaţii:
  1. Rezumatul trebuie să cuprindă următoarele:
  1. Cuvinte-cheie: 5 - 7 cuvinte.

!!! Vă invităm să analizați acest MODEL de REZUMAT (cu evidenţierea elementelor necesare) care a fost deja selectat pentru prezentare, pentru a vă asigura că rezumatul dvs. îndeplineşte toate criteriile de selecţie menţionate.

Document ataşat: “Un model de rezumat”Romana English