Conferinţa Internaţională FAMILIA ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ

Universitatea de Vest, 14-15 Septembrie 2012, Timişoara

Home Secţiuni şi subiecte Invitaţi Programul conferinţei Rezumat şi lucrare Înscriere şi taxe Organizatori Comitet ştiinţific Transport şi cazare Locaţie Sponsori Date importante

Pliant conferinţă

Imagini de la eveniment

Imagini de la eveniment

Volum conferință

Institutul de Terapie Familială şi Practică Sistemică
Centrul Areopagus, Timişoara


în colaborare cu


Facultatea de Sociologie şi Psihologie

Universitatea de Vest din Timişoara


organizează Conferinţa Internaţională cu tema:


FAMILIA ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ:
Perspective psihologice, sociale şi spirituale în dialog


14 – 15 septembrie 2012

Timişoara

Rezilienţă, Speranţă şi Schimbare


Avem deosebita plăcere de a vă invita la Conferinţa Internaţională „Familia în societatea contemporană: Perspective psihologice, sociale şi spirituale în dialog”, care va avea loc în 14 - 15 septembrie 2012, în Timişoara.

Scopul conferinţei este acela de a explora situaţiile complexe cu care se confruntă familia în societatea actuală, precum şi resursele de care dispune pentru a face faţă provocărilor induse de schimbările survenite la nivel psihosocial si cultural. Adoptând o abordare holistă şi multidisciplinară, urmărim facilitarea unui dialog deschis, care să conducă la o ascultare autentică a vocii familiei şi o înţelegere reală a dificultăţilor cu care se confruntă membrii familiilor în societatea în care trăim. Dorim să contribuim astfel la articularea unor răspunsuri care să vină în sprijinul familiilor atât la nivel naţional, cât şi global. Pornind de la premisa potrivit căreia cunoaşterea nu există izolat în mintea unei singure persoane, ci se naşte prin schimbul de idei şi experienţe din cadrul unei comunităţi ştiinţifice, acest eveniment se adresează profesioniştilor şi studenţilor din domeniul psihologiei, psihoterapiei, sociologiei, asistenţei sociale, teologiei, ştiinţelor educaţiei, medicinei sau altor domenii înrudite cu acestea.

Lucrările susţinute vor fi evaluate şi selectate în vederea publicării într-un volum internaţional de către editura Verlag für Kultur und Wissenschaft (Culture & Science Publishing), Bonn (Germania).  

Suntem onoraţi de prezenţa şi contribuţia dumneavoastră în cadrul conferinţei şi aşteptăm cu interes confirmarea participării (cu sau fără prezentarea unei lucrări) conform celor specificate mai sus. Pentru mai multe detalii, ne puteţi contacta la numerele de telefon 0256-487485, 0736-161131.


Din partea comitetului organizator,

Dr. Ileana Rogobete

Psihoterapeut formator supervizor

Institutul de Terapie Familială şi Practică Sistemică Areopagus


Romana English